Wydarzenia Roku Jubileuszowego
 

 
Program imprez w roku jubileuszowym 35-lecia WPE w Dziekanowicach

 

 
1)   01- 03. 05. 2010 – Majówka nad Lednicą
  • VIII edycja plenerowej imprezy organizowanej w długi weekend majowy, w czasie której w kolejne dni prezentowane są różne formy folkloryzmu kultury oraz targ wiejski oferujący tradycyjne produkty regionalne.

 
2)   28.05.2010 - Otwarcie wystawy Średniozamożny dwór wielkopolski
  • Wystawa ma na celu odtworzenie funkcji poszczególnych pomieszczeń studzienieckiego dworu z lat 30. XX-wieku - by przeciętny zwiedzający mógł porównać warunki życia w chałupie chłopskiej z warunkami w średniozamożnym dworze na przykładzie dworu ze Studzieńca.
 
 
3)   01.06.2010 – Dzień Dziecka w skansenie
  • VI edycja cyklicznej imprezy plenerowej skierowanej do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z okazji Dnia Dziecka. W czasie jej trwania dzieci uczestniczą w prowadzonych zajęciach plastycznych oraz w pokazach dawnych gier i zabaw dziecięcych. Imprezę zamyka występ profesjonalnego teatrzyku dla dzieci.
 

 
4)   02.06.2010 – otwarcie wystawy jubileuszowej: 35 lat Wielkopolskiego Parku    Etnograficznego w Dziekanowicach
  • wystawa związana jest z jubileuszem 35-lecia zatwierdzenia w dniu 29 września 1975 roku decyzji o realizacji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Ma na celu ukazanie ewolucji jego idei - od zaplecza logistycznego Rezerwatu archeologicznego do jednego z najważniejszych muzeów skansenowskich w Polsce.
 
 
5)   03. 06. 2010 – Procesja Bożego Ciała
  • Tego dnia, przez „muzealną wieś”, w której usypane są dywany kwiatowe, przybrane płoty oraz wystawiony ołtarz polowy, przechodzi w asyście orkiestry dętej i zespołów folklorystycznych, procesja z parafialnego kościoła w Dziekanowicach do zabytkowego kościoła w muzeum.

 
6)   04. 07. 2010 – ŻYWY  SKANSEN
  • XXIV edycja najważniejszej, cyklicznej imprezy plenerowej organizowanej corocznie w WPE mającej na celu, poprzez inscenizację życia w zabytkowych obiektach i obejściach, popularyzowanie folkloru, tradycyjnych rzemiosł, prac domowych i rękodzielniczych związanych z codziennym i odświętnym życiem mieszkańców dawnej wsi.
7)   25.07.2010 – Inauguracja obchodów Dnia św. Jakuba nad jeziorem Lednica
  • Wystawienie relikwii świętego w kościele z Wartkowic i przeniesienie ich na Ostrów Lednicki - główne miejsce obchodów.

 
8)   15.08.2010 – Ogrody Matki Boskiej
  • I edycja imprezy plenerowej towarzyszącej, organizowanym od kilku lat na terenie WPE, obchodom Święta Matki Boskiej Zielnej.

 
9)   12.09.2010 - Pożegnanie lata w skansenie
  • XI edycja cyklicznej imprezy plenerowej aranżującej jesienny nastrój wsi chłopskiej. Program imprezy ma na celu przybliżenie odbiorcom ludowych tradycji, zajęć i folkloru związanych z jesienną porą na wsi. Stałymi punktami programu są: tradycyjne kiszenie kapusty i smażenie powideł przy użyciu oryginalnego sprzętu oraz jarmark wiejski.

 
10)  13.-15.09.2010 – Konferencja naukowa. Konserwacja drewna. Między teorią a praktyką
  • organizowana konferencja ma umożliwić teoretykom i praktykom, przedstawicielom muzeów skansenowskich i gablotowych oraz osobom reprezentującym różne firmy, zajmujące się zarówno konserwacją jak i produkcją środków konserwujących, skonfrontowanie oczekiwań i poglądów na temat stosowanych metod i środków konserwacji drobnych i wielkokubaturowych muzealiów drewnianych eksponowanych w różnych środowiskach muzealnych (zamkniętej gablocie lub na wolnym powietrzu).

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-06-29 13:39:18