Rezerwat Archeologiczny w Gieczu

Ekspozycja stała: Giecz w monarchii piastowskiej

Na terenie rezerwatu archeologicznego do zwiedzania in situ fundamenty niedokończonego palatium (zespołu sakralno-pałacowego) z 2. połowy X w. oraz relikty kamiennego kościoła grodowego z początku XI w.

Na terenie wsi Giecz jednonawowy kościół p.w. św. Mikołaja (XII/XIII w.)


Rezerwat Archeologiczny
Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko
63-012 DOMINOWO
tel. (061) 285 92 22

e-mail: muzeum@giecz.pl


Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9277 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2009-08-07 13:50:21