Postępowania odwołane lub unieważnione
Aktualne * Ogłoszenia o wyborze ofert * Postępowania odwołane lub unieważnione * Archiwum

 

 
Dziekanowice, dnia 03-12-2009 r.
Post. nr MPP-13-2009

 

 
wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

 

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Zamawiający:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy unieważnia postępowanie poniżej 14.000 zł.
na realizację zadania:
Publikacje muzealne - Druk książki pt.: „Stauroteka lednicka"
oznaczenie wg CPV
79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane
79.97.10.00-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze

gdyż nastąpiła istotna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia, której Zamawiający nie uwzględnił w specyfikacji.* *


* *


* *


Lednica, dnia 2.03.2006 r.
MPP 10-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

informuje o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
na

dostawę paliwa — oleju napędowego
do środków transportu na rok 2006

z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004 r.) art. 93.1 1. w brzmieniu: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: „... nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnio­sek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlega­jące­go wykluczeniu ...”.
Lednica, dnia 2.03.2006 r.
MPP 4-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

informuje o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
na

dostawę paliwa — oleju napędowego
do środków transportu na rok 2006

z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004 r.) art. 93.1 1. w brzmieniu: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: „... nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnio­sek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlega­jące­go wykluczeniu ...”.
Lednica, dnia 1.03.2006 r.
MPP 3-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

informuje o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
na

prace modernizacyjno-adaptacyjne wraz z elementami małej architektury wieży bramnej w Małym Skansenie

ze względu na brak środków finansowych. Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.), art. 93.1.4 w brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ...”.
Lednica, dnia 9.02.2006 r.
MPP 1-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

informuje o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
na

dostawę paliwa — oleju napędowego
do środków transportu na rok 2006

z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004 r.) art. 93.1 1. w brzmieniu: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: „... nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnio­sek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlega­jące­go wykluczeniu ...”.
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2009-08-06 18:08:20