Archiwum
 
 

W sezonie turystycznym 2010 roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pragnie zaprezentować program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem ma być popularyzacja historii, archeologii, etnografii i przyrody. Program składa się z lekcji muzealnych prowadzonych na terenie Muzeum, przez pracowników merytorycznych. Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach.
Każda z lekcji trwa od 45 min. do 90 min., a grupa biorąca w niej udział nie może przekraczać od 15 do 35 osób.
Udział w lekcjach jest odpłatny.


TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH W 2010 ROKU
Lekcje historyczne:
Chrzest Mieszka I w świetle ostatnich odkryć archeologicznych na Ostrowie Lednickim
  Prowadzący: dr Janusz Górecki
Liczba uczestników: max. 35 osób

 
Czas trwania: 45 minut
Młodzież gimnazjalna i szkoły średnie
Przedmioty luksusowe i codziennego użytku we wczesnym średniowieczu
  Prowadzący: mgr Jacek Wrzesiński
Liczba uczestników: max. 35 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Monety pierwszych Piastów
  Prowadzący: mgr Arkadiusz Tabaka
Liczba uczestników: max. 35 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Wczesnośredniowieczne skarby Wielkopolski
  Prowadzący: mgr Arkadiusz Tabaka
Liczba uczestników: max. 35 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Życie codzienne we wczesnym średniowieczu na podstawie źródeł archeologicznych
  Prowadzący: mgr Danuta Banaszak
Liczba uczestników: max. 35 osób
 
Czas trwania: 90 minut
 
Kobieta w średniowieczu
  Prowadzący: mgr Danuta Banaszak
Liczba uczestników: max. 35 osób
 
Czas trwania: 60 minut
 
  Czym zajmuje się archeologia i na czym polega praca archeologa 
  Prowadzący: mgr Arkadiusz Tabaka
Liczba uczestników: max. 25 osób
 
Czas trwania: 45 minut
Pielgrzymi świetego Jakuba - wczoraj i dziś.
  Prowadzący: mgr Mariola Olejniczak
Liczba uczestników: max. 25 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Stroje i ozdoby we wczesnym średniowieczu
  Prowadzący: mgr Mariola Olejniczak, Judyta Pasternak
Liczba uczestników: max. 25 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
  Wróżki, kapłanki, zielarki - jednym słowem czarownice 
  Prowadzący: mgr Mariola Olejniczak
Liczba uczestników: max. 35 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
  Strzygi, demony i wiara w upiory 
  Prowadzący: mgr Mariola Olejniczak
Liczba uczestników: max. 35 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Lekcje etnograficzne:
Jak dawniej budowano
  Prowadzący: dr Antoni Pelczyk
Liczba uczestników: max. 25 osób
 
Czas trwania: 2 × 45 minut
 
Praca kowala w kuźni
  Prowadzący: dr Antoni Pelczyk
Liczba uczestników: max. 15 osób
 
Czas trwania: 2 × 45 minut
 
Młynarstwo w Wielkopolsce
  Prowadzący: dr Antoni Pelczyk
Liczba uczestników: max. 15 osób
 
Czas trwania: 2 × 45 minut
 
Jak dbano o higienę na wsi wielkopolskiej na przełomie XVIII i XIX w.
  Prowadzący: mgr Piotr Kuszczak
Liczba uczestników: max. 35 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Dwór szlachecki w Wielkopolsce i kultura szlachecka na przełomie XVIII i XIX w. na przykładzie kopii dworu ze Studzieńca
  Prowadzący: mgr Piotr Kuszczak
Liczba uczestników: max. 35 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Tradycyjne gry i zabawy
  Prowadzący: mgr Adriana Garbatowska
Liczba uczestników: max. 15 osób
 
Czas trwania: 45 minut
szkoła podstawowa
Jak dawniej mieszkano
  Prowadzący: mgr Małgorzata Fryza
Liczba uczestników: max. 15 osób
 
Czas trwania: 90 minut
klasy VI SP oraz gimnazjum
Co to jest muzeum?
  Prowadzący: mgr Małgorzata Fryza
Liczba uczestników: max. 20 osób
Czas trwania: 90 minut
klasy IV–VI SP oraz gimnazjum
Świątki, grajkowie, demony — czyli ludowych rzeźbiarzy opowieści o dawnej wsi
  Prowadzący: mgr Marta Romanow-Kujawa
Liczba uczestników: max. 20 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Co gospodyni chowała w skrzyni?
  Prowadzący: mgr Marta Romanow-Kujawa
Liczba uczestników: max. 25 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Domowi opiekunowie
  Prowadzący: mgr Marta Romanow-Kujawa
Liczba uczestników: max. 25 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Konserwacja zabytków drewnianych (techniczne szkodniki drewna i ich wpływ na stan zachowania zabytku, konserwacja budownictwa i zabytków wyposażenia wnętrz
  Prowadzący: mgr inż. Maria Staśkiewicz
Liczba uczestników: max. 30 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Lekcje przyrodnicze:
Cmentarzyska i zwyczaje pogrzebowe w rejonie Lednicy
  Prowadzący: mgr Anna Wrzesińska
Liczba uczestników: max. 25 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
 Przyroda współczesna w Lednickim Parku Krajobrazowym.
  Prowadzący: mgr Katarzyna Renn
Liczba uczestników: max. 30 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Zajęcia w pracowni muzealnej:
Rekonstrukcja naczyń glinianych z czasów Mieszka I
  Prowadzący: Roman Doruchowski
Liczba uczestników: max. 25 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
Stroje i ozdoby we wczesnym średniowieczu
  Prowadzący: mgr Mariola Olejniczak, Judyta Pasternak
Liczba uczestników: max. 25 osób
 
Czas trwania: 45 minut
 
  Mały odkrywca 
  Prowadzący: mgr Mariola Olejniczak, Judyta Pasternak
Liczba uczestników: max.30 osób
Czas trwania: 120 minut
 

Organizacja lekcji muzealnych
  1. Lekcje odbywają się od maja do października i realizowane są tylko w dni powszednie od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00, wymagają dodatkowo szczegółowej rezerwacji.
  2. Zamawianie lekcji odbywa się telefonicznie w Dziale Naukowo-Oświatowym pod nr tel. 061 427 50 23.
  3. Organizacja lekcji jest uzależniona od czynników wynikających przede wszystkim z działalności Muzeum (organizacja wystaw, badań naukowych) oraz od jego pracowników. Z tego powodu prosimy o rezerwację z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania lekcji z niezależnych od Muzeum powodów, szkoła zostanie poinformowana wcześniej o tym fakcie.
  4. Lekcje muzealne są odpłatne w wysokości 5 zł od ucznia (8 zł za zajęcia w pracowni muzealnej). Opiekunowie są zwolnieni od opłat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w lekcjach

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-11-29 14:50:25