Konkurs plastyczny 2009/2010
 

Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce”
Regulamin konkursu:
Organizator:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Uczestnicy:
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Cel konkursu:
Rozbudzenie zainteresowań polską tradycją, zwyczajami i historią. Przybliżenie młodemu odbiorcy zanikających już obyczajów, zwrócenie uwagi na zjawiska, będące przedmiotem bardzo różnych, ale niesłabnących i ciągle żywych zjawisk społecznych. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej uczniów, gustów i upodobań plastycznych, a także pobudzenie zainteresowań historycznych i folklorystycznych.
Pragniemy, aby nasz konkurs przyczynił się do rozbudzenia zainteresowań niezwykłą, piękną i bogatą, tradycją polską i zachęcił uczestników do własnych poszukiwań i badań.
Forma pracy:
Wszystkie techniki plastyczne. Rysunki (kredki, ołówki, pastele, węgiel), prace malarskie (akwarele, farby plakatowe), mozaiki, kolaże, z wykorzystaniem różnych surowców/materiałów (elementy fotografii, tkanin, papieru, itp.). Prace wykonane przy użyciu nietypowych materiałów winny mieć sztywną podkładkę. Podłoże: papier, karton, brystol. Format prac: maksymalny A2.
Przebieg konkursu:
Prace należy przesłać na adres: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dział Naukowo-Oświatowy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra z dopiskiem „konkurs” do dnia 10.05.2010r.
Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu (o szczegółach konkursu powiadomimy listownie). Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Nadesłana praca winna być zaopatrzona w tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nr klasy, nazwę szkoły oraz nazwisko opiekuna. Prace bez opisu nie będą oceniane. Muzeum nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
Nadesłane prace zostaną ocenione przez specjalne muzealne jury, które weźmie pod uwagę oryginalność pomysłu, plastyczność i informacyjność i estetykę pracy. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody. Główną nagrodą dla najlepszej pracy będzie wydanie jej drukiem z zachowaniem prac autorskich w postaci plakatu.

Zapraszamy do udziału w konkursie
 
KARTA INFORMACYJNA DZIEŁA


TYTUŁ KONKURSU: ......................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA: ............................................................................

WIEK: ....................................................................................................

KLASA: ...................................................................................................

NAZWA SZKOŁY: ........................................................................................
Nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………………………………………………..
 
Dołączyć do pracy (Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)
 

 
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-03-01 14:33:25