40-lecie Muzeum
Ostrów Lednicki OSTRÓW
LEDNICKI


Wielkopolski Park Etnograficzny WIELKOPOLSKI
PARK
ETNOGRAFICZNY
W DZIEKANOWICACH
Giecz REZERWAT ARCHEOLOGICZNY GRÓD PIASTOWSKI
W GIECZU
Grzybowo REZERWAT ARCHEOLOGICZNY GRÓD
W GRZYBOWIE
Radzim OSTRÓW
RADZIMSKI


Rogierówko PUNKT ETNOGRAFICZNY
WIATRAK - ROGIERÓWKO


 
35 lat WPE
MUZEUM
PIERWSZYCH PIASTÓW
NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32
62-261 LEDNOGÓRA
tel.centr. (061) 427 50 10
fax: (061) 427 50 20
e-mail:
sekretariat@lednicamuzeum.pl
Herb
I N S T Y T U C J A
K U L T U R Y
S A M O R Z Ą D U
W O J E W Ó D Z T W A
W I E L K O P O L S K I E G O
 
Program regionalny Narodowa Strategia Spójności       


Kalendarium
 
 
Wykaz imprez plenerowych planowanych przez
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w roku 2009
20 marca
godz. 11.00
WPE w Dziekanowicach
Topienie Marzanny — obrzędowe wyprowadzenie ze wsi „Śmiercichy” symbolu zimowego zastoju przyrody i jej spalenie w ognisku za wsią.
każda pierwsza sobota miesiąca — od maja do września, w godzinach ustalonych przez archeologa (informacje przy kasie)
Ostrów Lednicki
i Mały Skansen
Ostrów Lednicki bez tajemnic — bezpłatne opro­wadzanie po wyspie przez archeologów połączone z prezentacją archeologii doświadczalnej we wczesno­średniowiecznej zagrodzie na wyspie.
1–3 maja
godz. 10.00–17.00
WPE w Dziekanowicach
Majówka nad Lednicą, to spotkania z twórczością, której wykonawcy, „spadkobiercy” wiejskiego rękodzieła i rzemiosła przybliżają techniki swojej pracy oraz prezentują swoje wyroby — wiejskie przedmioty codziennego użytku oraz ozdoby.
1–3 maja
godz. 10.00–17.00
Ostrów Lednicki
i Mały Skansen
Mini festyn archeologiczny (pokazy rzemiosł, kon­kur­sy, za­bawy, kuchnia średniowieczna).
16 maja
godz. 17.00–24.00
Ostrów Lednicki
i Mały Skansen
Europejska Noc Muzeów — festyn archeologiczno-histo­rycz­ny połączony z nocnym zwiedzaniem Muzeum — Os­tro­wa Lednickiego.
23 maja
godz. 11.00
Ostrów Lednicki
i Mały Skansen
Historyczna data śmierci Mieszka I (zmarł 25 maja 992) — uroczysta msza na wyspie, celebrowana przez ks. biskupa Wojciecha Polaka, sufragana gnieźnieńskiego.
31 maja
godz. 12.00–17.00
WPE w Dziekanowicach
Dzień Dziecka w Skansenie — interaktywna pre­zen­tacja dawnych zabaw i zabawek dziecięcych, tea­trzyków dziecięcych i młodzieżowych.
11 czerwca
godz. 14.00
WPE w Dziekanowicach
Procesja Bożego Ciała — uroczysta Msza św. oraz procesja odwiedzająca ołtarze we wsi i ostatni, zbu­do­wany na terenie Skansenu. Przed muzealnym koś­cio­łem nastąpi poświęcenie wiernych. Procesję po­pro­wa­dzi Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobie­dzisk.
20 czerwca
godz. 20.00
Mały Skansen
Noc Kupały — Wianki Świętojańskie — pokaz tra­dycyjnych obrzędów kultury słowiańskiej połączony z zabawą taneczną i puszczaniem wianków.
4–5 lipca
godz. 10.00–17.00
Ostrów Lednicki
W lednickim grodzie księcia Mieszka — mini festyn archeologiczny (pokazy rzemiosł, kon­kur­sy, za­bawy, kuchnia średniowieczna).
5 lipca
godz. 10.00–17.00
WPE w Dziekanowicach
Żywy Skansen — jednodniowa impreza organizo­wa­na od 23 lat prezentująca tradycyjne rzemiosło, pra­ce gospodarskie domowe i rękodzielnicze związane z codziennym i odświętnym życiem dawnej wsi.
15 sierpnia
godz. 11.00
WPE w Dziekanowicach
Matki Boskiej Zielnej — plenerowa impreza połą­czo­na z tradycyjnym święceniem ziół i płodów rol­nych.
22–23 sierpnia
godz. 10.00–17.00
Rezerwat Archeologicz­ny w Grzybowie
X Międzynarodowy Zjazd Wojów Słowiańskich — celem imprezy jest propagowanie tradycji i obyczajów wczes­nego średniowiecza, jest to żywa lekcja histo­rii, podczas której wojowie i rzemieślnicy przenoszą nas do czasów wczesnopiastowskich.
12 września
godz. 9.00–17.00
Ostrów Lednicki
i Mały Skansen
Europejskie Dni Dziedzictwa — treścią tegorocznego tematu „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz” jest architektura obronna i dziedzictwo militarne oraz wszelkie ślady wojen i walk, które odbywały się w przeszłości na obszarze Polski.
13 września
godz. 10.00–17.00
WPE w Dziekanowicach
Pożegnanie Lata w Skansenie — w scenerii wiej­skich zagród i wnętrz będą się odbywać pokazy daw­nych prac gospodarskich, rzemieślniczych i ręko­dziel­ni­czych związanych z porą jesienną i przygotowaniem do zimy.
19–20 września
19.09 godz. 9.00-17.00
20.09 godz. 10.00-18.00
Ostrów Lednicki
i Mały Skansen
Europejskie Dni Dziedzictwa — „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Temat tak sformułowany zachęca do pokazania i zainteresowania zabytkową architekturą obronną a także tysiącletnią tradycją oręża.
Plakat jubileuszowy - Korzenie BIP

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Odwiedziło nas już 9279 gości.
Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-02-23 14:35:13