Rok Jubileuszowy 2010
 
35-lecie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach
 
         Po ubiegłorocznych obchodach jubileuszu 40-lecia powołania Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, rok 2010 jest rokiem obchodów kolejnej, ważnej dla Muzeum rocznicy - jaką jest 35-lecie ostatecznego zatwierdzenia realizacji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Decyzja ta podjęta 29. września 1975 roku miała znamienne w skutkach znaczenie, gdyż po blisko 40. latach dyskusji nad koniecznością budowy parku etnograficznego w Wielkopolsce mogła się ona wreszcie ziścić.
        Od formalnego powołania parku do jego udostępnienia społeczeństwu organizatorzy potrzebowali zaledwie siedmiu lat, gdyż już 1. czerwca 1982 roku park został oficjalnie otwarty. Ta początkowo skromna ekspozycja na wolnym powietrzu, dzięki już na wstępie przyjętej koncepcji muzeum typu wieś, stała się jedną z najciekawszych ekspozycji etnograficznych w Polsce. Jej rozrost i znaczenie w kraju bardzo szybko też uświadomiły jej budowniczym, że z przyczyn organizacyjnych najlepiej będzie nadać jej status oddziału muzeum, co nastąpiło 25. maja 1993 roku.
         Dzisiaj Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach to centralne muzeum typu skansenowskiego w Wielkopolsce, dzięki któremu możemy posiąść wyobrażenie jak dawniej wyglądała nasza wieś i czym różniła się od wsi w innych regionach naszego kraju. Jego położenie w sąsiedztwie Ostrowa Lednickiego uświadamia nam też jaką drogę przeszła kultura tego regionu doprowadzając do powstania pierwszego silnego organizmu państwa polskiego, a później po jego załamaniu się do utrzymania roli jednego z najważniejszych regionów gospodarczych i kulturalnych kraju.
        Mamy nadzieje, że gdy ustawimy ostatnie obiekty i stworzymy dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego specjalnie dla tego celu przeznaczony sektor, to dzięki komplementarności obu sektorów atrakcyjność tego miejsca jeszcze bardziej wzrośnie.
         Ogłaszając w naszym muzeum - rok 2010 - rokiem jubileuszowym pragniemy zwrócić uwagę Państwa na cele naszego muzeum i wykonywane w nim prace, które w istotny sposób przyczyniają się do zachowania naszego dziedzictwa kulturowego. Przy okazji pragniemy też oddać cześć wszystkim tym osobom, które odegrały znaczącą rolę w urzeczywistnianiu marzeń o „wielkopolskim skansenie”.
         Mamy nadzieje, że jubileuszowa oferta wydarzeń, jakie będą miały miejsce w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, będzie na tyle atrakcyjna dla Państwa, że każdy z Państwa znajdzie w niej coś dla siebie i dla Państwa bliskich.

 
Kierownik
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego
dr Antoni Pelczyk
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-01-27 11:18:23