Imprezy plenerowe w 2011 r.
18 marca
godz. 11.00
Topienie Marzanny — obrzędowe wyprowadzenie ze wsi „Śmiercichy” symbolu zimowego zastoju przyrody i jej spalenie w ognisku za wsią.
1–3 maja
godz. 10.00–17.00
Majówka nad Lednicą — trzydniowe spotkanie z ar­tystami, rękodzielnikami i rzemieślnikami w muzeal­nym plenerze.
REGULAMIN dla wystawców-pdf
ZGŁOSZENIE-pdf
1 czerwca
godz. 10.00–14.00
Dzień dziecka  — interaktywna pre­zen­tacja tradycyjnych  zabaw .
23 czerwca
godz. 14.00
Procesja Bożego Ciała — uroczysta Msza św. oraz procesja odwiedzająca ołtarze we wsi i ostatni, zbu­do­wany na terenie Skansenu. Przed muzealnym koś­cio­łem nastąpi poświęcenie wiernych. Procesję po­pro­wa­dzi Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobie­dzisk.
3 lipca
godz. 10.00–18.00
Żywy Skansen — jednodniowa impreza organizo­wa­na od 23 lat prezentująca tradycyjne rzemiosło, pra­ce gospodarskie domowe i rękodzielnicze związane z codziennym i odświętnym życiem dawnej wsi.
REGULAMIN dla wystawcow-pdf
ZGŁOSZENIE - pdf
15 sierpnia
godz. 11.00
Matki Boskiej Zielnej — plenerowa impreza połą­czo­na z tradycyjnym święceniem ziół i płodów rol­nych.
11 września
godz. 10.00–18.00
Pożegnanie Lata w Skansenie — w scenerii wiej­skich zagród i wnętrz będą się odbywać pokazy daw­nych prac gospodarskich, rzemieślniczych i ręko­dziel­ni­czych związanych z porą jesienną i przygotowaniem do zimy.
REGULAMIN dla wystawców - pdf
ZGŁOSZENIE - pdf

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2011-02-03 14:20:25