Giecz

W drugiej połowie roku 2009 działalność edukacyjno-wystawiennicza Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu będzie zawieszona, w związku z planowanym na ten rok rozpoczęciem na tym obiekcie prac remontowych (termin zamknięcia zostanie ogłoszony na stronie internetowej). To przedsięwzięcie, którego realizacja ma się sfinalizować z końcem 2010 roku, ma na celu uatrakcyjnienie Rezerwatu pod względem turystycznym, jak również lepsze przystosowanie go do działalności edukacyjnej, wystawienniczej oraz wypełnienia jednego z podstawowych zadań muzeum, jakim jest właściwa opieka nad materiałem zabytkowym przechowywanym w jego magazynach.

Planowane prace przeprowadzone będą na grodzisku oraz na zewnątrz obiektu, przed główną bramą wjazdową do grodu — czyli na terenie sąsiadującym z nim od południa.

Na grodzisku skupią się one przy jednym obiekcie i polegać będą na przebudowie istniejącego pawilonu muzealnego. Dotychczasowy jednokondygnacyjny budynek zyska drugą kondygnację pokrytą spadzistym dachem. Przearanżowany zostanie parter, gdzie znajdować się będzie sala ekspozycyjna z wystawą stałą poświęconą historii grodu w kontekście jego książęcego charakteru (eksponowane tam będą przede wszystkim zabytki unikatowe) oraz faktów historycznych wyróżniających ten gród spośród innych piastowskich grodów centralnych. Bardziej przystosowane dla ruchu turystycznego (również dla turystów niepełnosprawnych) będzie wejście oraz hol. Na pierwszej kondygnacji przebudowane zostanie też zaplecze muzealne z pracowniami, biblioteką oraz magazynem zabytków wydzielonych. Nowa, druga kondygnacja mieścić będzie salę konferencyjną, z której korzystać się będzie również dla potrzeb edukacyjnych (lekcje muzealne prowadzone za pomocą multimediów). Poza tym na piętrze znajdować się będą dwa 2-osobowe pokoje gościnne oraz mieszkanie służbowe.

Tablica
REZERWAT ARCHEOLOGICZNY GRÓD PIASTOWSKI W GIECZU

Teren na zewnątrz grodziska zagospodarowany będzie przede wszystkim pod względem turystyczno-edukacyjnym. Na dotychczasowym parkingu wzniesiony zostanie budynek tzw. „małej gastronomii” oraz parking dla samochodów osobowych. Po drugiej stronie drogi prowadzącej do grodu powstanie „skansen” archeologiczny. Na terenie otoczonym drewnianą palisadą pobudowane zostaną lekkie konstrukcje drewniane (półziemianki i chaty naziemne), zarówno mieszkalne, jak też mieszczące wewnątrz warsztaty wyspecjalizowanego rzemiosła (m.in. garncarski, tkacki). Przygotowane one będą do prowadzenia interaktywnych lekcji muzealnych. Na terenie „skansenu” znajdować się też będzie duży budynek muzealny, którego wnętrze przystosowane będzie dla celów ekspozycyjnych (1. wystawa stała „Życie codzienne mieszkańców Giecza we wczesnym średniowieczu”, 2. wystawy czasowe prezentujące m.in. najnowsze wyniki badań archeologicznych prowadzonych w Gieczu), edukacyjnych (pomieszczenie dla prowadzenia interaktywnych lekcji muzealnych w przypadku złych warunków pogodowych) oraz magazynowych (magazyn zabytków masowych).

Teresa Krysztofiak
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9279 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-03-12 08:52:03