Giecz - dokumentacja fotograficzna: maj 2010


 

Budynek muzealny na grodzisku – skuwanie starego tynku w sali ekspozycyjnej.Budynek muzealny na grodzisku – skuwanie starej posadzki w nowej, poszerzonej sali ekspozycyjnej.Budynek muzealny na grodzisku – widok na nową salę ekspozycyjną.Budynek muzealny na grodzisku – prace przy budowaniu nowego wejścia na salę ekspozycyjną.Budynek muzealny na grodzisku – zakładanie instalacji elektrycznych na parterze (sala ekspozycyjna i podcień nowego wejścia do muzeum).


Budynek muzealny na grodzisku – tynkowanie ciągów wentylacyjnych.Zakładanie dachówki na budynku gospodarczym znajdującym się na zapleczu remontowanego pawilonu muzealnego na grodzisku.


Widok na podgrodzie w pierwszym dniu (5 maj) jego zagospodarowywania drewnianymi domostwami. Podgrodzie – okorowywanie belek.Podgrodzie – prace przy budowie tzw. chaty większej.


Podgrodzie – wznoszenie tzw. chaty garncarza.Podgrodzie – widok na plac budowy w dniu 14. maja.Podgrodzie – ulewny deszcz i praca przy wznoszeniu chaty tkacza.


Podgrodzie – wiechy na chacie garncarza i chacie tkacza.Podgrodzie – prace przy zakładaniu konstrukcji dachu na tzw. chacie większej.


Podgrodzie – zakładanie instalacji elektrycznej na parterze budynku wystaw czasowych.Podgrodzie – tynkowanie ścian sali ekspozycyjnej w budynku wystaw czasowych.
Podgrodzie – tynkowanie ścian wejścia do pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych w budynku wystaw czasowych.Podgrodzie – Sala ekspozycyjna w budynku wystaw czasowych po wylaniu posadzki.


Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-12-06 08:07:59