Giecz - dokumentacja fotograficzna, sierpień 2010


(fot. Teresa Krysztofiak)

GRODZISKO
Budynek muzealny – wylewanie posadzki...


 ...w magazynie zabytków wydzielonych...


...na sali ekspozycyjnej...

 
...na holu...

 
...i na piętrze budynku.


Budynek muzealny: po zamontowaniu okien w sali konferencyjno-oświatowej...


... na klatce schodowej...


...i w sali ekspozycyjnej (już z parapetem!).


Budynek muzealny: ocieplanie ścian.

 
Budynek muzealny: tynkowanie ścian.


Budynek muzealny: przygotowywanie pomieszczenia kotłowni.

 
Budynek muzealny: montaż pieca.

 
Budynek muzealny: szpachlowanie ścian sali ekspozycyjnej...


 ...archiwum...


...i biblioteki.


Budynek muzealny: montaż konstrukcji podwieszenia sufitu w szatni.
 
Budynek muzealny: prace przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-oświatowej.

 
Prace przy nowym ciągu pieszym obok fundamentów palatium.


Nadzory archeologiczne przy zakładaniu instalacji kanalizacyjnych: relikty grodowych warstw osadniczych...


 ...oraz konstrukcji umocnień grodu.


PODGRODZIE

 
Prace przy ciągach pieszych.
 
 
Prace przy licowaniu budynku wystaw czasowych.


Prace przy cembrowaniu zewnętrznego ujęcia wody przy chacie większej.


Prace przy konstruowaniu labiryntu – pierwszy...


...i drugi krąg.


Konstruowanie ławek i stołów przy „kamiennym kręgu”.


Pal-drogowskaz wskazujący na odległe tereny, z których mieszkańcami wczesnośredniowieczni Gieczanie utrzymywali intensywne kontakty handlowe.


Budynek wystaw czasowych: zakładanie płytek posadzkowych na klatce schodowej prowadzącej do magazynów.
 
 
Budynek wystaw czasowych: montaż drzwi.
 
 
Dyrektor MPP na Lednicy prof. A. M. Wyrwa z wizytacją na terenie podgrodzia.Widok na podgrodzie w dniu 31. sierpnia.

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-09-07 10:48:07