Giecz - dokumentacja fotograficzna, czerwiec 2010

GRODZISKO

Budynek muzealny – widok na salę ekspozycyjną po zamontowaniu łączy elektrycznych.

Budynek muzealny – tynkowanie magazynu zabytków wydzielonych


Budynek muzealny – tynkowanie holu muzealnegoBudynek muzealny – zakładanie więźby dachowej
 


Budynek gospodarczy na zapleczu muzeum – zakładanie drzwi wejściowych do pomieszczenia magazynowego.Kopanie rowów pod instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego grodziska


PODGRODZIE
Widok na podgrodzie w dniu 5. czerwca


Widok na ukończone konstrukcje tzw. chaty większej i chaty mniejszej


Widok na ukończoną konstrukcję zagrody dla zwierząt; w tle chata większa i chata mniejsza

Prace przy budowie tzw. chatki rybaka
 


Wizyta byłego dyrektora MPP na Lednicy pana A. Kaszubkiewicza i kierownika Oddziału w Gieczu pana E. Dzięciołowskiego – wnętrze tzw. chatki rybaka


Prace przy budowie półziemianki

Konstrukcja szałasu


Mycie tzw. chaty większej


Zakładanie strzechy na chatach garncarza i tkacza

Prace przy zakładaniu łączy elektrycznych oświetlenia zewnętrznego

Zakładanie zewnętrznych ujęć wody


Prace przy zakładaniu palisady
       
       

Budynek wystaw czasowych – widok na hol muzealny przed szpachlowaniem

Budynek wystaw czasowych – szpachlowanie wnętrz

Budynek wystaw czasowych – widok na salę ekspozycyjną po szpachlowaniu


Widok na podgrodzie w dniu 30. czerwca 
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-07-21 08:32:18